I 4. kvartal 2010 var det over 47 400 sysselsatte i fylkeskommunene, tilsvarende 41 000 avtalte årsverk, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en økning på 1 prosent sammenlignet med 2009, eller i overkant av 400 avtalte årsverk. Videregående opplæring utgjør 82 prosent av de avtalte årsverkene i fylkeskommunene, mens tannhelsetjenesten utgjør vel 6 prosent. Innenfor fylkeskommunenes ansvarsområde er tannhelsetjenesten i noen fylker organisert i interkommunale selskap. Av de 3 200 avtalte årsverka til tannhelsetjenesten ble 19 prosent utført i interkommunale virksomheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2011 | Skriv ut siden