Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) har siden det ble startet i 2008 vært finansielt støttet av Norges Idrettsforbund, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Først ble det gitt tre-årig prosjektstøtte for årene 2008 til 2010. Siden er det gitt forlenget støtte også for i år. Det er nå foretatt en evaluering som peker på at senteret er vellykket med hensyn til kompetansebygging, men det har ikke greid målsettingen om selvfinansiering etter tre år som prosjekt. Fylkesutvalget i Vest-Agder anbefalte i dag at senteret blir videreført og inngår i idrettskretsenes arbeid med utvikling av ledere, trenere og talenter på Sørlandet. Det forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune treffer samme vedtak.

Fylkesutvalget vil nå at idrettskretsene og kompetansesenteret skal gjøre opp status om rolle-, arbeidsfordeling og økonomi, og gi en tilbakemelding om dette. Vest-Agder fylkeskommunes tilskudd til virksomheten vil bli tatt opp i forbindelse med økonomiplanen 2012-2015

Målsetting har vært å samle idrettens utdanningsressurser i begge fylkene til et kompetansesenter for idrett i Agder. Det skulle etableres et idrettsfaglig samarbeid med Universitetet i Agder, fakultetet for idrett og folkehelse. Hensikten har vært å gi utøvere, trenere og ledere et best mulig kompetansetilbud. Kompetansesenterets virksomhet har skullet være konsentrert i Arendal og Kristiansand med likeverdige tilbud. Kompetansesenteret skal ha hele bredden av idretten som sitt målområde. Som et eget utviklingstiltak har senteret ønsket å delta i Idrettsforbundets prosjektarbeid med å utvikle modeller for lokalt kompetansenettverk som skal bidra til å øke aktivitetene i lokalmiljøet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer