Fylkesutvalget bevilget i sitt møte 7. juni å støtte kampanjen ”Førstevalet” med 50 000 kroner. Kampanjen er et landsdekkende arbeid for å øke politisk engasjement hos unge under 26 år. Hensikten er å bruke sosiale medier til å vekke interessen for politikk, slik at flere bruker stemmeretten sin ved kommunestyr- og fylkestingsvalget.

Kampanjen skal bl.a bruke Facebook, der de kan nå 70 % av målgruppen. Innholdet skal komme fra ungdomspartiene. Dessuten skal LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Nasjonalt ungdomspanel bidra til å spre kampanjen.
Fylkesutvalget håper kampanjen kan medvirke til å snu den negative trenden med lav valgdeltagelse i ungdomsgruppen, gjennom å fremme politisk engasjement og deltagelse blant unge. Det er svært viktig å bidra til arbeid rettet mot unge voksne.

Kampanjen støttes av kommunal- og regionaldepartementet (KRD) samt flere fylkeskommune, der i blant altså Vest-Agder. Støtten forutsetter at prosjektet får den nødvendige finansieringen på plass. Vest-Agder fylkeskommune ønsker i alle fall å bidra til å øke engasjementet blant ungdom.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden