På Kyrkjevodden ved Lognavatnet i Åseral står et lite, uanselig stabbur. Det er eldre enn man kanskje skulle tro; for noen år siden ble bygningen årringsdatert til 1620-årene. Egentlig er buret bare halvdelen av et tohøgda loft som frem til det store jordskiftet på Åknesgården stod i tunet der. I forbindelse med utskiftningen ble loftet delt mellom to brukere, og det nåværende Åknesburet er øverste høgda i det gamle loftet. I disse dager er buret blitt restaurert etter alle kunstens regler!

Åseral er middelalderbygda fremfor noen i Vest-Agder. I kommunen finnes seks bur fra tiden før 1650. Åknesburet er altså fra 1620-årene.
Restaureringen av buret er blitt utført av Agder Restaurering, og deler av arbeidet er gjennomført som kurs i antikvarisk restaurering. Bygningens tilstand før restaureringen var dårlig.
Åknesburet står på lokaliteten Kyrkjevodden, like ved den gamle Nordmannsvegen mellom Åseral og Bygland. På Kyrkjevodden undersøkte Fylkeskonservatoren i 2000 sporene etter en stolpebygd kirke fra 1200-årene.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 6. juli 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer