Siden høsten 2009 har Statens vegvesen arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for Kristiansandregionen. KVU er en oppfølging av Samferdselspakkens første fase og avtalen mellom Staten, kommunene og fylkeskommunen om belønningsmidler for å fremme kollektivtrafikken. Konseptvalgutredningen er en faglig utredning som skal legge grunnlaget for regjeringens beslutning om videre utvikling av transportsystemet i regionen, skriver Statens vegvesen på nett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juli 2011 | Skriv ut siden