- Interessen for å jobbe med festivaler er stor blant unge mennesker, det sier Sigrid Røyseng, ved BI. Nå starter Handelshøyskolen BI opp nye kurs i festivalledelse. Dette skal bidra til å profesjonalisere bransjen. Bare på Sørlandet er det mer enn 100 festivaler. De fleste innen musikk. Antallet festivaler ser bare ut til å øke, men mange festivaler sliter. - Kompetanse er viktig i alle bransjer, og festivalbransjen har etter hvert blitt både store og betydningsfull, sier Røyseng til avisen Nationen.

- Festivaler er komplekse organisasjoner, og nøkkelen til å lykkes tror jeg ligger i å håndtere denne kompleksiteten på en god måte. (...) Det er svært mange dyktige festivalledere i Norge i dag, men vi har også sett en del eksempler på festivaler som har gått under på grunn av for dårlig styring, sier Røyseng i intervjuet.
- Festivaler har mange gode ringvirkninger for stedene de arrangeres. De direkte økonomiske ringvirkningene er selvsagt interessante, men festivalene gir også viktige bidrag til stedsutvikling. Festivalene er bl.a med på å gjøre steder mer attraktive for bosetting, sier Røyseng og viser til en studie Norsk kulturråd gjorde i 2007.
Vest-Agder fylkeskommune gir stilskudd til omlag 15 festivaler i fylket. Blandt disse finner vi Norges eldste rockefestival, (Fjellparkenfestivalen i Flekkefjord), Norges eldste kirkemusikkfestival (De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand) Norges sydligste musikkfestival, (Lindesnes kammermusikkfestival i fjellhallen på Lindesnes fyr) og ledende musikkfestivaler innen elektronisk musikk (Punkt festivalen i Kristiansand) og folkemusikk (Nordsjøfestivalen i Farsund). Fylkeskommunen står selv som arrangør og programleverandør i en del tilfeller.

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. juli 2011 | Skriv ut siden