Hva skal vi satse på i fremtiden? Det er et hovedtema når Region Nordjylland, Västra Götalandsre­gionen, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i septem­ber inviterer til en konferanse som retter fokus på entreprenørskap, vekst og in­novasjon i Skagerrak. Konferansen samler en rekke nøkkeper­soner fra Danmark, Norge og Sverige, som arbeider profesjonelt med utvikling og rådgivning av det private næringsliv. Konfreansen finner sted i Fredrikshavn 14. og 15. september.

Arrangørene har en naturlig interesse i å knytte flere relasjoner på tvers av Skagerrak og arbeider iInvitasjon-til-konference-i allerede sammen omkring en rekke EU Interregionale KASK-projekter. Erfaringene viser, at det er uutnyttede potensialer for å samarbeide mer målrettet med næringsutviklingen på dette område.
Målgruppen er offentlige ansatte, politikere, of­fentlige og private aktører, som arbeider profesjonelt med næringsutvikling.

Detaljert program med informasjon om overnattingsmuligheter, priser og påmeld­ing vil bli presentert senere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juli 2011 | Skriv ut siden