Vest-Agder fylkeskommune/BizLink i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer små maritime bedrifter i Vest-Agder til fellesstand på INMEX-messen i Mumbai til høsten. INMEX er en messe rettet mot maritim sektor. Annet hvert år arrangeres den i Mumbai i India. Årets messe er i perioden 29. september til 1. oktober. Aktuelle produkter og tjenester omfatter skipsbygging, skipsreparasjoner, marine offshore teknologi, havner og havneteknologi, mudring, offshore engineering, skipsutstyr, undervannsteknologier/-robotics og design. I 2009 var det 458 utstillere og over 5.000 (profesjonelle) besøkende.

Fylkeskommunen/BizLink ønsker å tilrettelegge for at noen av de mindre bedriftene innen maritim sektor i Vest-Agder kan få delta på denne viktige messen gjennom en fellesstand for å se, bli sett og knytte kontakter som kan danne grunnlag for fremtidige forretningsmuligheter. Vi har derfor allerede kjøpt standplass på messen og ønsker å tilby 5-7 maritimt rettede bedrifter gratis plass på denne. Standen vil være på den norske paviljongen i regi av Norwegian Maritime Exporters, og er støttet økonomisk av Innovasjon Norge.

Bedriftene vil bli profilert i henhold til det internasjonale profilprogrammet som er utarbeidet for maritim sektor. Vi dekker med andre ord selve standleien og vil bistå med å tilrettelegge både før, under og etter reisen. I samarbeid med den enkelte bedrift vil vi arbeide for å lage et best mulig opplegg når vi først er tilstede i Mumbai.
Interesserte bedrifter bes kontakte Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen på telefon:+47 46 84 26 98 eller e-post: ole-petter@kristiansand-chamber.no


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juli 2011 | Skriv ut siden