Fem norske havner – Oslo, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bergen – har gjennom havne- og farvannsloven fått status som utpekte havner. I vår ble det opprettet et forum for disse utpekte havnene, der de sammen med Kystverket skal kunne drøfte faglige og transportpolitiske spørsmål og utfordringer. Havnene er logistikknutepunktene for transport mellom sjø og land. Dersom målet om mer sjøtransport skal nås, utgjør havnene en avgjørende del av transportkjeden. De danner også livsgrunnlag for mange lokalsamfunn langs kysten, skriver Kystverket i et nyhetsoppslag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juli 2011 | Skriv ut siden