Bredalsholmen Dokk og Fartøyversenter i Kristiansand er i gang med å lage ny rigg til Hestmanden. Master og bomposter ble kappet like over dekk og skrotet før restaureringsarbeidet startet, slik at det bare gjensto originale lengder på ca to meter mellom hoveddekk og spardekk. Nå lages en rekonstruksjon basert på tegningsmateriale, historiske foto, samt det begrensede originalmaterialet som står igjen. Bredalsholmen har lenge sett frem til arbeidet med ny rigg, ettersom prosjektet vil gi fartøyvernsenteret et kompetanseløft i forhold til klinking av master.

Den største utfordringen i den forbindelse ligger i mastens øvre del hvor tilkomst fra innsiden blirBredalsholmen fotografert fra fly vanskeligere etter hvert som masta smalner. På grunn av begrenset ressurstilgang skal imidlertid den øverste og smale delen av mastene ikke klinkes likevel. Fra to meter over dekk og opp til mersene hvor tremastene blir innfestet vil det bli produsert en sveiset kopi. Likevel, også den nederste delen gir utfordringer og bidrar til ny kunnskap.

Riggen består også av blokker og annet riggurtstyr. En del av dette ble i sin tid tatt vare på og blir nå gjennomgått for eventuell istandsetting. De fire bompostene, to til stormasta og to til fokkemasta, fylte også funksjon som luftekanaler for lufting i lasterommene. Det lages nå nye luftelyrer for montering på bompostene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer