26 nyutdannede førskolelærere fra UiAs desentraliserte førskolelærerstudium i Flekkefjord fikk vitnemål under en tilstelning på Hidra. Det betyr at Listerregionen er tilført 26 førskolelærere. Studentene startet høsten 2007 – og nå tilfører de Lister-regionen mye god kompetanse. Via Lister vidergående skole og Lister kompetanse er Vest-Agder fylkeskommune med og bidrar både praktisk og økonomisk til dette studietilbudet. Det innebærer at studenter slapp å flytte fra Lister under utdanningen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 12. juli 2011 | Skriv ut siden