- Vi er no inne i ei intensiv arbeidsøkt for å handsame og finne fram til kva prosjekt vi skal støtte. Det har kome inn søknader, som går langt over den pengesummen vi har tilgjengeleg. Det vil derfor vere naudsynt med ei hard prioritering for å finne fram til dei prosjekta vi kan støtte.

- Fylkeskommunane har gjort ein stor jobb med å prioritere søknadar frå sine fylke. Den endelege avgjerda om kven som får tildelt midlar skal offentleggjerast i august, seier kommunal- og regionalministeren.

Kommunal- og regionaldepartementet tek sikte på å vidareføre satsinga fram til 2013.


av admin, publisert 5. juli 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer