- Vi er no inne i ei intensiv arbeidsøkt for å handsame og finne fram til kva prosjekt vi skal støtte. Det har kome inn søknader, som går langt over den pengesummen vi har tilgjengeleg. Det vil derfor vere naudsynt med ei hard prioritering for å finne fram til dei prosjekta vi kan støtte.

- Fylkeskommunane har gjort ein stor jobb med å prioritere søknadar frå sine fylke. Den endelege avgjerda om kven som får tildelt midlar skal offentleggjerast i august, seier kommunal- og regionalministeren.

Kommunal- og regionaldepartementet tek sikte på å vidareføre satsinga fram til 2013.


av admin, publisert 5. juli 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer