Leder av sekretariatet for Nasjonal Transportplan Jan Fredrik Lund mener aktørene som utarbeider planen samspiller godt. I et foredrag for fylkesordførerne og fylkesrådlederne viste han til at arbeidet omfatter tre forvaltningsnivåer, store private aktører og internasjonale aktører som fatter beslutninger om godstransport. Han opplever at fylkeskommunene involveres tilstrekkelig og får de innspill de trenger. Ja, noen ganger for mye informasjon, la han til.

Han skisserte også en del felles behov. –Det er behov for mer effektive og forutsigbare planprosesser. Videre trenges det mer forutsigbar finansiering. Han poengterte også behovet for samhandling i den forstand at det alltid er mye å kunne lære av hverandre.
Jan Fredrik Lund orienterer fylkesordførerne og fylkesrådlederne

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2011 | Skriv ut siden