Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agders innbyggertall per 1. juli var 173 465. Ved årsskiftet var det 172 408. Det gir en økning på 1057 i løpet av årets seks første måneder. Bak tallet ligger et fødselsoverskudd på 374 og et netto innflyttingstall på 683 personer. På nasjonalt nivå mangler det nå vel 47 000 innbyggere på at landets folketall runder fem millioner. Det skjer sannsynligvis i første halvår neste år. Folketilveksten på landsplan var i første halvår i år på 32 677 personer.

I Vest-Agder var det to kommuner som opplevde nedgang i innbyggertallet i løpet av første halvår med Åseral med minus sju og Lindesnes minus fem Fire kommuner fikk mer enn et hundre nye innbyggere med Kristiansand med 376, Vennesla med 115, Søgne med 110 og Mandal med 101. Mandal rundet dermed en grense på 15 000 innbyggere og hadde per 1. juli 15 061 innbyggere.
Også Songdalen kan feire en milepel. Kommunene har i løpet av året passert 6000-tallet. Med 99 nye innbyggere i første halvår hadde kommunen 1. juli 6098 innbyggere. 
De øvrige kommunene hadde variabel økning: Farsund (+20), Flekkefjord (+57), Marnardal (+56), Audnedal (+10), Lyngdal (+90), Hægebostad (+16), Kvinesdal (+17) og Sirdal (+2).

Ellers er det verd å merke seg at Marnardal står som nummer to på listen over kommuner med høyest folkevekst i landet sett i forhold til folketallet. Og kommunen topper listen over kommunene når det gjelder fødselsoverskudd sett i forhold til folketallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. august 2011 | Skriv ut siden