Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et tilskudd til nødhjelpsarbeid på Afrikas Horn. Området på østkysten av Afrika er for tiden inne i en humanitær krise. Krisen er et resultat av den verste tørken på 60 år, økonomisk kollaps, krig og masseforflytning. Verdenssamfunnet har reagert sent på katastrofen og det er derfor et stort behov for hjelp til det rammede området. Beløpet fordeles mellom Redd Barna og Flykningehjelpen.

av admin, publisert 30. august 2011 | Skriv ut siden