Det bodde 158 000 personer med flyktningbakgrunn i Norge 1. januar 2011. De utgjorde 3,2 prosent av Norges befolkning, og 26 prosent av antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Antallet for Vest-Agder er 7067. Det er godt over landsgjennomsnittet ettersom prosenttallet for fylket er 4,5 prosent, altså 1,3 høyere. Det er bare de befolkningsrike fylkene på det sentrale Østlandet, samt Rogaland og Hordaland, som har flere innbyggere med flyktningbakgrunn.

Antallet personer med flyktningbakgrunn i landet økte med 6 600 personer i løpet av 2010. Den største økningen sto personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea for, med 1 700 flere personer. Nest størst økning var det i antall personer med flyktningbakgrunn fra Somalia og Afghanistan, med 1 200 flere personer i begge gruppene.

Samlet er det fremdeles flest med landbakgrunn fra Irak. På fem år har denne gruppen økt med 4 500 personer, til totalt 20 400. Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia var nest største gruppe, med i alt 18 900 personer. De siste fem årene har denne gruppen økt med 5 900 personer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2011 | Skriv ut siden