Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. Så langt i forhåndsstemmeperioden har ca. 77 600 velgere forhåndsstemt rundt i Norge. Av disse er det rundt 6000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. Av mottatte forhåndsstemmer er cairka 4900 mottatt i perioden 1. juli – 9. august, såkalte tidligstemmer. I 2009 ble ca. 6500 av forhåndsstemmene avgitt som tidligstemme. Ordningen med tidligstemmegivning var ny ved stortingsvalget i 2009, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:
Det er i kommunene fra mandag 15. august til og med torsdag 18. august også mottatt ca. 1700 stemmer fra velgere som tilhørere andre kommuner. Disse stemmene vil bli inkludert i samlet tall ved neste oppdatering når stemmene er mottatt i respektive kommuner. Når det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gjør vi oppmerksom på at velgerne her har mulighet til å stemme på nytt i valglokalene. Endelige tall vil ikke foreligge før etter valgdagen.

Ved tidligere valg fordeler det totale antallet forhåndsstemmer seg slik:

Valg

Ca. antall stemmer/stemmested

1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 179 000 (kommunen)

1997 Stortingsvalg

ca. 489 000 (Posten)

1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 332 000 (Posten)

2001 Stortingsvalg

ca. 509 000 (Posten)

2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 249 000 (kommunen)

2005 Stortingsvalg

ca. 473 000 (kommunen)

2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 374 000 (kommunen)

2009 Stortingsvalg

ca. 654 000 (kommunen)


Det er kommunene som tar imot forhåndsstemmer. Velgere kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.

Velgerne kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det også valg i 195 kommuner søndag 11. september.

Forsøk med elektronisk stemmegivning gjennomføres i følgende 10 kommuner: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

I følgende kommuner gjennomføres forsøk der 16- og 17-åringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.

av admin, publisert 19. august 2011 | Skriv ut siden