• Venter stor interesse for Hidratunnel-jobben
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

  Venter stor interesse for Hidratunnel-jobben

  Statens vegvesen regner med stor interesse blant landets entreprenørbedrifter om byggingen av den...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

  Fylkesordførerne: -KRAFTFULL SAMFERDSELSSATSING ER PÅKREVD!

  Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere krever en kraftfull satsing på utbygging av...

  Les mer
 • Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

  Fylkeskommunen overtar vei mellom Hægebostad og Kvinesdal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i...

  Les mer
 • Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

  Fylkesveiparsell ved Havikmyra i Farsund omklassifisert til kommunal vei

  I forbindelse med omlegging av fylkesvei 666 ved Havikmyra på Spind i Farsund kommune besluttet...

  Les mer
 • Samferdselsministeren sier nei til Jernbaneverkets nedlegging av jernbanestasjoner
  av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

  Nye positive initiativ for Sørvestbanen til Sørlandet og Stavanger

  Vestfold og Telemark ønsker en rask utbygging av Vestfoldbanen fra Drammen til Skien. Den lokale...

  Les mer
 • Ansatte i fylkeskommune skal lære trafikksikkerhet
  av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

  Positiv utvikling i skadeomfang i Vest-Agder-trafikken

  I følge statistikk fra Statistisk sentralbyrå er det registrert færre trafikkulykker, færre...

  Les mer
 • Sørlandsruta AS vant anbudet om busstjenester i Mandal, Lindesnes og Lista
  av Torkelsen, Jan H., 17.08.11

  Sørlandsruta AS vant anbudet om busstjenester i Mandal, Lindesnes og Lista

  Sørlandsruta AS hadde lavest pris av tilbyderne i konkurransen om å være leverandør av...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

  Økt sommertrafikk på Kvinesheia, redusert til Farsund

  -Trafikken i bomstasjonene i Lister i juli viste en samlet nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 15.08.11

  Sitteplass og bilbelte ved skoleskyss

  - For å styrke arbeidet med å gjøre skoleskyssen tryggere foreslår regjeringen en endring i...

  Les mer

Trafikkøkning i Lister-bommene i juni

Lister Bompengeselskap AS har sendt ut oversikt over junitrafikken. Den viser at det passerte 11 845 flere kjøretøyer totalt gjennom selskapets bompengestasjoner i juni i år enn i samme måned i fjor....

av admin, 08.08.11