Den yrkesaktive delen av befolkningen i Europa synker, og andelen over 60 år vil øke med to millioner hvert år. Det skal satses på seniorpolitikk innen EU-området i 2012. Det europeiske året for aktiv aldring er en holdningskampanje hvor det enkelte land har ansvar for egne aktiviteter. KS er med på arbeidet med å koordinere de nasjonale aktivitetene, som blant annet består av å etablere møteplasser, å ha oversikt og formidle informasjon over de ulike aktivitetene som aktører og organisasjoner gjennomfører, og å være en aktiv pådriver for å få etablert og gjennomført aktiviteter.

Norge er godt posisjonert innenfor de områdene EU har definert som hovedutfordringer:
1. Hvordan styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 år.
2. Hvordan motivere til aktiv samfunnsdeltakelse.
3. Hvordan forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker.
Norge har valgt å prioritere den første målsettingen som den viktigste utfordringen. Senter for Seniorpolitikk er utpekt av Arbeidsdepartementet til å være nasjonal koordinator for prosjektet.

ECON Poyry gjennomførte i juni i år en undersøkelse for KS som viser at ni av ti kommuner og fylkeskommuner, der i blant Vest-Agder fylkeskommune, har en aktiv seniorpolitikk. Ansatte i kommunesektoren over 60 år har økt fra 6,4 prosent i 2006 til 11, 8 prosent i 2010.
Kilde: KS


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. august 2011 | Skriv ut siden