Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fylkesvei 43 forbi Snartemo i Hægebostad. I den forbindelse gjennomførte Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer i juni i år. Ikke uventet ble det gjort flere funn i området, som er et av de mest fornminnerike miljøene fra folkevandringstiden i Norge. Nå har Riksantikvaren gitt klarsignal for videre undersøkelser.

Riksantikvaren har gitt tillatelse til bygging av gang- og sykkelvei, under forutsetning av at de registrerte fornminnene blir undersøkt på forhånd. Fylkeskonservatorens registreringer påviste flere kokegroper og spor etter det som frem til 1870-årene var et større jernaldergravfelt på Nedre Snartemo.
Det berømte Snartemfunnet ble gjort i 1933 på Øvre Snartemo. Det er det rikeste folkevandringstidsfunnet i landet.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 5. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer