Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fylkesvei 43 forbi Snartemo i Hægebostad. I den forbindelse gjennomførte Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer i juni i år. Ikke uventet ble det gjort flere funn i området, som er et av de mest fornminnerike miljøene fra folkevandringstiden i Norge. Nå har Riksantikvaren gitt klarsignal for videre undersøkelser.

Riksantikvaren har gitt tillatelse til bygging av gang- og sykkelvei, under forutsetning av at de registrerte fornminnene blir undersøkt på forhånd. Fylkeskonservatorens registreringer påviste flere kokegroper og spor etter det som frem til 1870-årene var et større jernaldergravfelt på Nedre Snartemo.
Det berømte Snartemfunnet ble gjort i 1933 på Øvre Snartemo. Det er det rikeste folkevandringstidsfunnet i landet.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 5. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer