Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fylkesvei 43 forbi Snartemo i Hægebostad. I den forbindelse gjennomførte Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer i juni i år. Ikke uventet ble det gjort flere funn i området, som er et av de mest fornminnerike miljøene fra folkevandringstiden i Norge. Nå har Riksantikvaren gitt klarsignal for videre undersøkelser.

Riksantikvaren har gitt tillatelse til bygging av gang- og sykkelvei, under forutsetning av at de registrerte fornminnene blir undersøkt på forhånd. Fylkeskonservatorens registreringer påviste flere kokegroper og spor etter det som frem til 1870-årene var et større jernaldergravfelt på Nedre Snartemo.
Det berømte Snartemfunnet ble gjort i 1933 på Øvre Snartemo. Det er det rikeste folkevandringstidsfunnet i landet.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 5. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer