-Vi har ikke råd til at de med høy kompetanse samles i de store byområdene mens resten av landet blir et ”B-lag”, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på fylkesordførernes/fylkesrådledernes sommermøte i Vest-Agder mandag. Hun deltok på samlingen for å få kommentarer og innspill til en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken som skal ut på høring høsten 2012. Hun viet store deler av innlegget sitt til kompetanse og understreket sterkt hvor viktig forskning, kunnskap og utdanning sammen med samferdsel er for å utvikle landet videre.

Statsråden uttrykte at det fremover vil være viktig å møte sterke sentraliseringsutfordringer. -Mitt utgangspunkt er at vi må skape en regional balanse i landet. Jeg har tro på at det er mulig å bygge opp gode regionale sentra. Skal vi sikre den nasjonale veksten må vi legge til rette for kompetansearbeidsplasser og utvikle en velfungerende infrastruktur også i distriktene.

Hun la vekt på at fylkeskommunene skal ha en rolle som nav og være både den drivende og ledende utviklingsaktøren i fylkene. Hun viste til en mengde samfunns- og velferdsområder hvor hun fastslo at det er nødvendig med et regionalt perspektiv og hvor den rollen best blir ivaretatt av fylkeskommunene. -Et godt og konstruktivt samspill mellom fylkeskommunene og kommunene er et viktig bidrag for å sikre kompetanseutvikling, sa Navarsete.
Liv Signe navarsete på sommkermøte med fylkesordførerne

av admin, publisert 9. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer