-Vi har ikke råd til at de med høy kompetanse samles i de store byområdene mens resten av landet blir et ”B-lag”, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på fylkesordførernes/fylkesrådledernes sommermøte i Vest-Agder mandag. Hun deltok på samlingen for å få kommentarer og innspill til en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken som skal ut på høring høsten 2012. Hun viet store deler av innlegget sitt til kompetanse og understreket sterkt hvor viktig forskning, kunnskap og utdanning sammen med samferdsel er for å utvikle landet videre.

Statsråden uttrykte at det fremover vil være viktig å møte sterke sentraliseringsutfordringer. -Mitt utgangspunkt er at vi må skape en regional balanse i landet. Jeg har tro på at det er mulig å bygge opp gode regionale sentra. Skal vi sikre den nasjonale veksten må vi legge til rette for kompetansearbeidsplasser og utvikle en velfungerende infrastruktur også i distriktene.

Hun la vekt på at fylkeskommunene skal ha en rolle som nav og være både den drivende og ledende utviklingsaktøren i fylkene. Hun viste til en mengde samfunns- og velferdsområder hvor hun fastslo at det er nødvendig med et regionalt perspektiv og hvor den rollen best blir ivaretatt av fylkeskommunene. -Et godt og konstruktivt samspill mellom fylkeskommunene og kommunene er et viktig bidrag for å sikre kompetanseutvikling, sa Navarsete.
Liv Signe navarsete på sommkermøte med fylkesordførerne

av admin, publisert 9. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer