Oversikten over årets samlinger i regi av fagforum oppdateres fortløpende.Se fagsidene på Its Learning for mer informasjon og påmelding.

Fagforum
Emne
Dato
Kroppsøving/
idrettsfag

Dagen vil være todelt, der vi i første del av dagen ser på høringsutkast til ny plan i kroppsøving. Andre halvdel av dagen vil omfatte "24-timers utøveren, skole-klubbsamarbeid" med ulike perspektiv (lagperspektiv, individuelt perspektiv og restitusjon)

27.10.
0900-1500
KKG
Matematikk
1. Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk
- Vurdering
- Digitale verktøy
Kursholder: Anne Seland Skailand, Utdanningsdirektoratet
Målgruppe: Lærere som underviser i matematikk der faget  har sentralt gitt eksamen.
2. Metodekurs i matematikk for svaktpresterende elever.
Kursholder: Gunnor Skjevrak, Mandal vgs
Målgruppe: Lærere med P-matematikk, både YF og stud.spes.
Påmeldingsfrist mandag 17.oktober.
Påmelding til Brit VerslandTelefon: 38 60 91 03 E-post: brve1@vaf.no  
21.10.
Lister vgs
avd. Flekkefjord 
Kurs 1: kl.09.00 - 11.30
Kurs 2:
kl. 12.00 -15.00
Det serveres lunsj kl. 11.30 – 12.00
Norsk
- ”Skriveglede” v /journalist Øyvind Holthe
- Moderne lyrikk v / lektor og kulturjournalist Kjeld-Willy  Hansen.
- Funksjonell skriving og funksjonell respons  v/ Trygve  Kvithyld fra Skrivesenteret i Trondheim.
- Nabospråkundervisning v / Torbjørg Breivik, Språkrådet
- Workshop: Skjønnlitterært program og fordypningsoppgaver i norskfaget
- Plenumsdebatt: Norskfagets framtid? Innleder: Øyvind Andresen, Vågsbygd vg. skole.
- Resultater fra undersøkelsen blant norsklærere høsten 2010 v / Torbjørg Breivik. 
21.10.
Vennesla vgs.
Naturfag, biologi
Engelsk
Foredragsholder Isaak Willis Larison i Fulbright. Foreløpig ser temaene ut til å bli Historical Events and the Shaping of Modern American Culture could før lunsj. Music Then and Now etter lunsj. Mer info kommer.
16.11.
kl 0900-1500
 Mandal vgs
Religion og etikk
Religionskritikk, praktisk og teoretisk tilnærming. Prof. Jan Olav Henriksen + lokale lærere
22.09., kl 14-17.30
Økonomifag
Service og samferdsel
Merkevarebygging/samfunnsansvar v/Steinar Olsen, Stormberg. Erfaringsutveksling på to temaer, et for studieforberedende og et for SS. Lokale lærere + mulig ekstern foreleser. Samarbeid med fagforum service og samferdsel. 
21.10. 
Samfunnsfagene
1. "Ideologier - i går, i dag og i morgen" med Bernt Hagtvedt og Jan Erik Grindheim.
Kurset er laget i samarbeid med FN-sambandet Sør, Stiftelsen Arkivet og Sørlandsk Lærerstevne og er kurs nr 8 i Lærerstevnets kurskatalog.
2. Kurs med valgforsker Bernt Aardal: "Det politiske landskapet etter kommune- og fylkestingsvalget"
Kurs 1:
21.10. på UiA

Kurs 2: 
27.10.
kl 12.00 -14.30
Vågsbygd vgs
Idrettsfag
Se kroppsøving
MDD
Stein Bjelland, en skikkelig storkanon, om artistutvikling. Seminaret heter "Jakten på gjennombruddet". På Vågsbygd vgs.
19.10.
Kl 13.40
Formgiving
Tur til Nar Jensens galleri
22.09.
DH
Tur til Nar Jensens galleri
22.09.
BA
Fagdag på Tangen: Tema for dagen er HMS og "Rett start for unge arbeidstakere". Vi får et foredrag av Dagfinn Moe fra NTNU samt innlegg fra interne og eksterne aktører.
 21.10.
RM

Kl 09.00 Kaffe og noe å bite i i Restaurant Utsyn.        
kl 10.00 Rekruttering; hvordan vi kan gripe fatt i den utfordring vi ser med nedgang i søkertall? Trond Kristiansen fra opplæringskontoret deltar.                            
Kl 12.00 Faglig inspirasjon på kjøkkent med Hans Petter Klemmetsen fra Mathuset Smak og behag i Grimstad. (Ta med dere kokketøy.Slutt ca 15.30

 21.10.
Tangen vgs
MK
Hovedtema for dagen er sosiale medier i mediefag. Det vil bli et variert program, med innslag fra lokale og eksterne foredragsholdere.
 21.10.
Tangen vgs.
HS
 Heldags fagkurs i Kristiansad i sammarbeid med Bro Aschehoug: Vurdering i helse- og sosialfag.
(Program og påmelding senere)
 23.11.
TIP
NDLA og HMS v/ Alf Helgeland, arbeidstilsynet
 21.10.
EL
Det kan velges mellom to temaer:
A:    Heldag med NEK-400 for elektrofaglære
Foreleser er Erling Nygård, KMH-Elektro A/S

B:    Formiddag med ECOM for elektrofaglærere.
Foreleser er Svein Roar Jonsmyr, Senioring. Post- og teletilsynet. Ettermiddag samles lærerne fra ECOM samlingen til fagforumsarbeid innen elektronikk området tli erfaringsutveksling og fagsammarbeid. <
Påmelding på mail: bjto8@vaf.no

 21.10.
Kvadraturen skolesenter
Alternativ opplæring
Kurs "Mestring av vold", Lister vgs. avd Kvinesdal   
21.10.
NA

av Holthe, Åse, publisert 31. august 2011 | Skriv ut siden