Forhåndsstemmegivingen er i gang

Husker du skipsvraket som ble funnet på NRK-tomta på Flekkerøya for noen år siden? Den gangen tok Fylkeskonservatoren vare på en del av skipstømmeret, og disse stykkene er nå årringsdatert. Det viser seg at skipet som til slutt endte som bryggefundament i Gyngeholmbukta nord på Flekkerøya i Kristiansand, var bygd av polsk tømmer - omkring 1520.

Det er Niels Bonde (bildet) fra Nationalmuseet i København som har stått for undersøkelsen av de 500 år gamle fartøysrestene. Det er hudbordene på lastefartøyet som viser seg å være hogd av eiketømmer som i sin tid vokste i det nåværende Polen. Tømmeret i spantene er fra et annet voksested, men det er foreløpig usikkert hvor hen.
De gjenværende delene av vraket er nå lagret på Bredalsholmen. Kanskje kan de om noen år komme til heder og verdighet i utstillingssammenheng?

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 5. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer