Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet. Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge personlig økonomi. I tillegg er matte helt avgjørende for avansert teknologi og ingeniørkunst, skriver Kunnskapsdepartementet på nett. Departementet presenterer nå en samlet oversikt over tiltak som skal styrke undervisningen på dette området.

Mer motivasjon og bedre resultater

PISA- undersøkelsen fra 2009 viser at sammenlignet med de andre nordiske landene, så er de norske elevene svakest på oppgaver som handler om rom og form og tallforståelse.Mange elever sliter med svak motivasjon og negative holdninger til matematikkfaget. Resultatet er dårlige matematikkprestasjoner i skolen. Når Kunnskapsdepartementet gjennom sin realfagsstrategi presenterer en rekke konkrete forslag for å endre situasjonen, legges følgende hovedmål til grunn:

Mer motivasjon og positive holdninger
Høyere ambisjoner for elevene
Bedre kunnskaper og ferdigheter

Les hele matematikkplanen og de konkrete tiltakene som gjennomføres her


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2011 | Skriv ut siden