Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i Hægebostad til Moi i Kvinesdal fra kommunal vei til fylkeskommunal vei. Parsellene fra krysset ved fylkesvei 751 og fylkesvei 802 opptas også som fylkesvei sammen med hovedparsellen. Hægebostad og Kvinesdal kommuner dekker kostnader til nødvendig grunnerverv og eventuell utløsning av økonomiske krav fra private grunneiere. Vest-Agder fylkeskommune overtar drift- og vedlikeholdsansvaret fra og med 15.oktober 2011.

Utbedring og omklassifisering til fylkesvei er en del av Listerpakken. Utbedringen skal gjennomføres i tråd med de økonomiske rammene som er satt av til prosjektet. For at parsellen Bakken – Moi skal fremstå som en sammenhengende forbindelse til annen fylkeskommunal vei er det naturlig at også parsellene på hver side av Bakken – Moi omklassifiseres.

Veistrekningen Bakken - Moi skal etter overdragelsen utbedres for 11,4 millioner kroner, fordelt på 50 prosent bompenger fra Listerpakken og 50 prosent tilskudd fra de to kommunene. Denne summen er ikke tilstrekkelig til å dekke asfaltering av hele strekningen. Dette innebærer at en strekning på i underkant av seks kilometer ikke vil få asfaltdekke i forbindelse med utbedringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer