Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i Hægebostad til Moi i Kvinesdal fra kommunal vei til fylkeskommunal vei. Parsellene fra krysset ved fylkesvei 751 og fylkesvei 802 opptas også som fylkesvei sammen med hovedparsellen. Hægebostad og Kvinesdal kommuner dekker kostnader til nødvendig grunnerverv og eventuell utløsning av økonomiske krav fra private grunneiere. Vest-Agder fylkeskommune overtar drift- og vedlikeholdsansvaret fra og med 15.oktober 2011.

Utbedring og omklassifisering til fylkesvei er en del av Listerpakken. Utbedringen skal gjennomføres i tråd med de økonomiske rammene som er satt av til prosjektet. For at parsellen Bakken – Moi skal fremstå som en sammenhengende forbindelse til annen fylkeskommunal vei er det naturlig at også parsellene på hver side av Bakken – Moi omklassifiseres.

Veistrekningen Bakken - Moi skal etter overdragelsen utbedres for 11,4 millioner kroner, fordelt på 50 prosent bompenger fra Listerpakken og 50 prosent tilskudd fra de to kommunene. Denne summen er ikke tilstrekkelig til å dekke asfaltering av hele strekningen. Dette innebærer at en strekning på i underkant av seks kilometer ikke vil få asfaltdekke i forbindelse med utbedringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer