-Kanskje vet vi ikke hvilken betydelig billedkunstner vi har her, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han lørdag åpnet en utstilling som vil pågå frem til 28. august i galleriet til Edda Holmesland Snaprud på Holmesland i Holum i Mandal. Han hyllet Edda Holmesland Snaprud for hennes imponerende produksjon, kreativitet og spennende allsidighet. Han viste til et bredt spenn fra tekstiltilkunst med kombinasjoner av filt og vev og andre materialer til malerier, grafikk, collage og skulptur.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2011 | Skriv ut siden

Til sammen 56 anlegg i Vest-Agder mottok 29,3 millioner kroner i støtte av spillemidlene fordelt av fylkeskommunen i 2008. Den største andelen omfatter ordinære idrettsanlegg. Fylkeskommunen godkjente i 2008 hele 87 søknader om spillemidler til ordinære idrettsanlegg med en samlet godkjent søknadssum på 106,4 millioner kroner. På dette grunnlaget tildelte Kultur- og kirkedepartementet fylkeskommunen 22,8 millioner kroner til fordeling blant søknadene. For de lavest prioriterte søknadene betyr dette i praksis fire til fem års gjennomsnittlig ventetid på å bli tildelt spillemidler.