I forbindelse med omlegging av fylkesvei 666 ved Havikmyra på Spind i Farsund kommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag at omtrent 200 meter av veien omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Arealene overføres til Farsund kommune. Farsund kommune overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for parsellen fra og med 1. oktober.

I en uttalelse har Farsund kommune satt som vilkår at før overtakelse av parsellen at det må utstedes målebrev til Farsund kommune og tilrettelegges for snuplass for renovasjonsbiler samt avsettes plass til hyttecontainer

Fylkesrådmann Tine Sundtoft forholder seg til Statens vegvesens forslag til vedtak i saken. Statens vegvesen finner, etter en helhetlig vurdering av saken, at kommunens vilkår vedrørende målebrev er en naturlig konsekvens av omklassifisering av veien. Når det gjelder kommunens vilkår knyttet til snuplass og arealer for utplassering av container for hyttebebyggelse i området, mener Statens vegvesen at dette ikke er momenter vegloven skal ivareta i omklassifiseringssaker, men i reguleringsprosesser. Ut fra denne vurderingen er det derfor ikke grunnlag for å inkludere disse momentene i fylkeskommunens vedtak om omklassifisering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer