I forbindelse med omlegging av fylkesvei 666 ved Havikmyra på Spind i Farsund kommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag at omtrent 200 meter av veien omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Arealene overføres til Farsund kommune. Farsund kommune overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for parsellen fra og med 1. oktober.

I en uttalelse har Farsund kommune satt som vilkår at før overtakelse av parsellen at det må utstedes målebrev til Farsund kommune og tilrettelegges for snuplass for renovasjonsbiler samt avsettes plass til hyttecontainer

Fylkesrådmann Tine Sundtoft forholder seg til Statens vegvesens forslag til vedtak i saken. Statens vegvesen finner, etter en helhetlig vurdering av saken, at kommunens vilkår vedrørende målebrev er en naturlig konsekvens av omklassifisering av veien. Når det gjelder kommunens vilkår knyttet til snuplass og arealer for utplassering av container for hyttebebyggelse i området, mener Statens vegvesen at dette ikke er momenter vegloven skal ivareta i omklassifiseringssaker, men i reguleringsprosesser. Ut fra denne vurderingen er det derfor ikke grunnlag for å inkludere disse momentene i fylkeskommunens vedtak om omklassifisering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer