Områdedirektør i for nteressepolitikk i KS Helge Eide la frem eksempler på politiske områder

Helge Eide
Helge Eide
hvor statlig styring forlenger politiske prosesser og uthuler lokaldemokratiet. Eide understreket at KS på ingen måte er motstander av statlig styring, men at omfanget er for stort. -I stortingsmeldingen som kommer om forholdet mellom stat og kommune, forventer KS konkrete tiltak som vil gi større lokalpolitisk handlingsrom og større likeverdighet mellom stat og kommunesektor, sa Helge Eide.

Sigrun Vågeng illustrerte den samlede mengden med statlige styringssignaler ved å vise en stabel med mer enn tusen veiledere, handlingsplaner og rundskriv som kommer i tillegg til lover og forskrifter. Samlet utgjør dette over 20. 000 sider som det forventes at norske kommuner og fylkeskommuner skal forholde seg til.

KS presenterte også funn fra en undersøkelse blant folkevalgte omkring forholdet mellom stat og kommune. Undersøkelsen viser blant annet at 75 prosent av lokalpolitikerne er helt eller ganske enig i at “statlig detaljstyring fører totalt sett til dårligere avgjørelser for innbyggerne enn om kommunestyrene/fylkestingene hadde stått friere til å bestemme”. Undersøkelsen er utført av Norgesbarometeret på oppdrag fra KS.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer