Trond Madsen er ansatt som seniorrådgiver i NHO Agder. Han skal først og fremst arbeide med fagområdene regional- og næringspolitikk.Madsen kommer fra stilingen som regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund i Agder og Rogaland. Han har bred erfaring som både journalist og leder i mediebransjen, og han har også arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i Dale+Bang PR. Han er bosatt i Arendal.

-Det er både spennende og utfordrende å få muligheten til å jobbe med regionale næringslivsutfordringer, sier Trond Madsen. – Sørlandet har fantastisk mange svært konkurransedyktige og vekstkraftige bedrifter, men samtidig ser vi at næringslivet i deler av landsdelen har store utfordringer. Dersom Sørlandet skal lykkes med å løse levekårsutfordringene som er dokumentert, så trenger vi et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv i hele regionen, sier han.

Næringslivet i Agder-fylkene har lange tradisjoner for et godt og tett bransjesamarbeid, blant annet gjennom Node- og Eydenettverket. Et enda tettere samarbeid på Sørlandet vil være ett av flere tiltak for å styrke veksten og næringsutviklingen i hele landsdelen. – Signalene fra næringslivet er entydige når det gjelder spørsmålet om ett Agder. Derfor vil vi også engasjere oss i dette spørsmålet frem mot valget. Ett Agder vil gi oss større gjennomslagskraft nasjonalt, det vil gi oss en mer effektiv regional forvaltning og regionen selv vil ha større muligheter til å løse utfordringene vi står overfor, sier Trond Madsen.


Kilde NHO-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. august 2011 | Skriv ut siden