Inger Nilsen Holen skal tiltre stillingen som koordinator for oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Målet med Regionplan Agder 2020 er å få til en felles satsing i landsdelen innen områdene: Klima, Det gode liv, Utdanning, Kommunikasjon og Kultur. Planens mål og prioriteringer skal legges til grunn for kommunal og offentlig planlegging og virksomhet i begge agderfylkene. Gjennom økt samhandling mellom offentlige og private virksomheter er målet å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling. Inger Nilsen Holen vil i den nye stillingen få en sentral funksjon i å koordinere arbeidet. Hun vil jobbe nært mot både politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner i Agder.

av admin, publisert 17. august 2011 | Skriv ut siden