Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres og gjøres mer faglig relevant. I samarbeid med skoler over hele landet starter Kunnskapsdepartementet opp et bredt utviklingsprogram. 10 millioner kroner blir nå fordelt til kompetanseutvikling for lærere og utvikling av gode opplegg for undervisning i norsk, matematikk og engelsk på yrkesfag. I hvert fylke skal det velges ut en ”knutepunktskole” som skal fungere som en base for utvikling av slike opplegg for det enkelte fylke. I tillegg har departementet allerede etablert et samarbeid med 99 videregående skoler i alle landsdeler som også trekkes aktivt inn i utviklingsprogrammet.

Det skal også opprettes et eget nettverk av lærere ved ”knutepunktskolene” som skal være ambassadører for prosjektet. Disse vil ha som oppgave å samle lærere fra andre videregående skoler til erfaringsutveksling, utviklingsarbeid og andre former for samarbeid.

Kunnskapsminister Kristin HalvorsenKunnskapsminister Kristin Halvorsen viser til at altfor mange yrkesfagelever sliter med motivasjonen og dropper ut av videregående skole: - En viktig årsak til dette er at mange elever opplever at fellesfagene har liten relevans for faget de utdanner seg i. Det kan også være et problem at mange fellesfaglærere mangler kunnskap om de yrkene utdanningsprogrammet leder fram mot. Mange etterlyser også gode pedagogiske verktøy for å praksisrette opplæringen. Dette haster det å få gjort noe med.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer