Fylkesordførerne/ fylkesrådsledere var fra 8.-11. august samlet til sommermøte i Vest-Agder. På dagsorden sto en rekke saker hvor foredragsholdere og innledere presenterte ulike tema. Nedenfor finner du en oversikt over presentasjonene som også kan hentes frem.

Fylkesordfører Thore Westermoen, Vest-Agder fylkeskommune:
Velkommen til Vest-Agder
Fylkesrådmann Tine Sundtoft, Vest-Agder
Regionplan Agder 2020 – felles mål for Sørlandet
Helene Falch Fladmark, EYDE-nettverket
Næringsklynge for prosess-industribedrifter på Sørlandet
Mathisen Hjemdal, USUS
Næringsklynge innen opplevelsesnæringene på Sørlandet
Ole Haabeth
Arealpolitik
Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet
NTP og RTP – grensesnitt og samspill
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune
NTP og RTP – grensesnitt og samspill
Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
NTP og RTP-grensesnitt og samspill
Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune
Ny distrikts- og regionalmelding
Sigrun Vågeng, KS
Evaluering – KS arbeid for fylkeskommunene
Karen Espelund Fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Neste kulturløft – hva bør fylkeskommunene spille inn?
Riksantikvar Jørn Holme, Telemark
Kulturminner i fortid og framtid

av Fries, Veronica Sinding-Larsen, publisert 18. august 2011 | Skriv ut siden