Regionalt planforum høsten 2011 vil bli avholdt følgende datoer:

September: 1, 15 og 29

Oktober: 13 og 27
November: 10 og 24
Desember: 8

Møtene avholdes i regionalavdelingens møterom ”Svingen”, 2. etasje i Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65. Tidspunkt for møtene vil normalt være kl. 12.00 - ca. 14.30. Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner og detaljplaner) og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven for fagetatene på fylkesnivå.

Av praktiske grunner ber vi om at kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet, i noe tid på forhånd melder fra til regionalavdelingen v/Kristin Uleberg tlf: 380 74771, eller e-post:

kul@vaf.no

.

av Rundbråten, Tonje, publisert 8. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer