Regionalt planforum høsten 2011 vil bli avholdt følgende datoer:

September: 1, 15 og 29

Oktober: 13 og 27
November: 10 og 24
Desember: 8

Møtene avholdes i regionalavdelingens møterom ”Svingen”, 2. etasje i Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65. Tidspunkt for møtene vil normalt være kl. 12.00 - ca. 14.30. Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner og detaljplaner) og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven for fagetatene på fylkesnivå.

Av praktiske grunner ber vi om at kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet, i noe tid på forhånd melder fra til regionalavdelingen v/Kristin Uleberg tlf: 380 74771, eller e-post:

kul@vaf.no

.

av Rundbråten, Tonje, publisert 8. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer