Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø har evaluert statens tilskot til Ungt Entreprenørskap. Evalueringa viser at Ungt Entreprenørskap tilbyr ei stor mengde program med høg kvalitet. Organisasjonen er slank og veldrive i høve til storleiken på tilskotet og talet på elevar organisasjonen når. I 2010 var over 150 000 elevar og studentar med i ulike aktivitetar i regi av Ungt Entreprenørskap, skrive Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. august 2011 | Skriv ut siden