Om vi skal komme frafallet i den videregående opplæringen til livs, trenger vi tidlig innsats, uttaler KS på nettsiden til organisasjonen. Fylkeskommunene og de videregående skolene har i mange år jobbet systematisk for å redusere frafallet i videregående opplæring. Det nasjonale partnerskapet NY GIV er et statlig initiativ som griper direkte inn i dette arbeidet, og som får konsekvenser for fylkeskommunenes og kommunenes arbeid mot frafall. NY GIV ledes av representanter fra Kunnskapsdepartementet, kommunene, fylkeskommunene ved fylkesutdanningssjefene, rådmannskollegiet og KS.

Prosjektet utløper i 2013, og inkluderer tre underprosjekter:

1. Overgangsprosjekt med vekt på overgangen fra ungdomsskole til videregående.
2. Statistikkprosjekt (relevant styringsinformasjon til partnerne og skoleeierne).
3. Oppfølgingsprosjekt (styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV).

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Rambøll Management Consulting la i august 2010 frem FoU-oppdraget ”Tidlig innsats” på bestilling fra KS. Utredningen konkluderte med at det er umulig å slå fast akkurat hva slags tidlig innsats som skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, men at et knippe av kombinerte tiltak er den beste løsningen for å hindre frafall.

KS mener at det er viktig å spisse innsatsen mot barnehage, barneskole og øvrig grunnopplæring. Innsatsen må rettes inn der den har størst verdi. Stortingsmeldingen om en mer praktisk og tilrettelagt ungdomsskole er også et skritt i riktig retning.

KS Mener at det skal bli svært interessant å se evalueringsresultatene fra følgeforskningen om intensivopplæringen i NY GIV. Mange er med god grunn skeptiske til å gi svake elever ekstra doser med norsk og matematikk. Intensivopplæringen må representere en positiv forskjell.

I vår deltok 60 elever fra samtlige ungdomsskoler i Drammen i programmet. Ved alle ungdomsskolene i kommunen kan elevene vise til forbedring av resultatene i løpet av vårhalvåret.

Gjennom NY GIV-prosjektet kan vi få mer pålitelig kunnskap og informasjon om frafallsresultater og årsaker. Samtidig må man unngå at arbeidet med mer pålitelige indikatorer medfører en enda større rapporteringsbyrde for fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer