Kulturlandskapsprisen ble overrakt til Vidar Bratland og Gudbjørg  Bratland Løvdal fra Tjomsås i Vennesla på lasndbruksmessen Naturligvis på Evje søndag 14. august. Det var landbruksdirektør Dag Petter Sødal som overrakte prisen som består av en gavesjekk på 15 000 kroner og et bilde med påskrudd plate med tekst “Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2011”. Det er Kulturlandskapsgruppen i Vest-Agder som tildeler prisen. Denne gruppen består av Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder Bondelag, Vest-Agder Bonde- og småbrukerlag og Norsk landbruksrådgiving Agder.

Tildelingen er begrunnet på følgende måte:
“Prisvinnarane driv med stort pågangsmot og dyktighet aktivt og moderne landbruk i eit verdifullt
Overrekkelse av Kulturlandskapsprisen 2011
Landbruksdirektør Dag Petter Sødal overrekker prisen til vinnerne. Foto: Ole Steffen Gusdal.
kulturlandskap på Tjomsås i Vennesla. Gjennom skjøtsel av vel 500 dekar jordbruksareal bevarer og synleggjer Vidar og Gudbjørg eit verdifullt kulturlandskap som er rikt på kulturminne. Dei er gode representantar for dei mange bønder som gjennom sitt arbeid tar vare på verdifulle kulturlandskap i Vest-Agder. Dette er viktig i ei tid då hovudutfordringa i Vest-Agder er å hindre gjengroing av verdifullt kulturlandskap. Vidar og Gudbjørg driv vidare besøksgard for Bringsvær leirskule. Gjennom eige undervisningsopplegg på garden får mange elevar gode opplevingar og kunnskapar om jordbruk og verdiane i kulturlandskapet. Mange får og oppleve det vakre kulturlandskapet gjennom sykkel- eller fottur på sledevegen eller fjellmannsvegen som går forbi garden.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2011 | Skriv ut siden