Siden 2007 har flere prosessindustribedrifter på Sørlandet vært med i Eyde-nettverket. Nå består det av ti bedrifter med 3000 ansatte og en samlet omsetning på rundt ti milliarder kroner. -Vi må vinne verdensmesterskapet hver dag. Vi må være mest produkteffektive, levere best på kvalitet i verden og med lave miljø ”foot-prints sa prosjektleder: Helene Falch Fladmark da hun presenterte nettverket for landets fylkesordførere og fylkesrådledere på et møte i Kristiansand i går.

Prosessindustrien i EYDE nettverket samarbeider for å :
- øke egen konkurransekraft
- redusere eget miljø ”foot print”
- bli mer robuste i forhold til svingninger i konjunktur og rammebetingelser
- videreutvikle virksomhetene

-Prosessindustrien forbruker rundt halvparten av all kraft på Sørlandet. Eydebedriftene har satt seg som mål å redusere kraftforbruket med ti prosent innen 2013, sa Fladmark. Hun opplyste at dette skal skje blant annet gjennom systematisk arbeid med forskning og utviklingsinnsats, energieffektivisering, prosessforbedringer, energigjenvinning og prosessoptimalisering
-Eyde-nettverket har som mål å bidra til å styrke den regionale kompetansen innenfor sine områder, og vi samarbeider både med universitetet, skoler og forskningsinstitutter om dette, opplyste prosjektlederen.
Eyde nettverket logoNettverket finansieres foreløpig av bedriftene selv - ved kontingent og egeninnsats, og ved økonomiske bidrag fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Innovasjon Norge. Fra og med 1 januar 2010 ble Eyde-nettverket en del av arena-programmet som er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

av admin, publisert 8. august 2011 | Skriv ut siden