- Lyngdal kommune har fleire spennande strategiar og tiltak for å møte desse utfordringane. Kommunal- og regionaldepartementet vil derfor støtte arbeidet som skal gjennomførast i Lyngdal. Ambisjonen er at andre kommunar og regionar og kan lære av Lyngdal kommune, seier statsråd Navarsete.

Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med på å skape attraktive lokalsamfunn. Prosjektene bør ha nasjonal overføringsverdi. I utveljinga av Bulyst-prosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet særleg lagt særleg vekt på kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige målgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Også fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i handsaminga av søknader.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer