• NHO og KS: -Klimamål og befolkningsvekst i byene krever storstilt kollektivsatsing
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.11

  Fylkeskommunens ledelse forventer at Samferdselsdepartementet følger opp belønningsavtale

  I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på...

  Les mer
 • Endringer i fylkeskommunens reglement for skyss til grunnskolen
  av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

  Reglementet for skyss til grunnskolen endret

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en del justeringer av Vest-Agder...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

  Nytt nasjonalt prosjekt skal utmeisle en ny kollektivstrategi

  Samferdselsdepartementet etablerer nå et eget prosjekt for å kunne utarbeide en kollektivstrategi,...

  Les mer
 • Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap
  av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

  God trafikkvekst i Lister-bommene i august

  Både bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia og på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund hadde økning i...

  Les mer
 • Styringsgruppen uenig – folkeavstemning om sammenslåing av Agderfylkene er stridstemaet
  av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

  Fylkesordførerne på Agder: Ingen sammenslåing, men samarbeidet fortsetter!

  Klokken 02.05 viste opptellingen i folkeavstemningen om fylkessammenslåing i Aust-Agder at 30,4...

  Les mer
 • Fylkeskommunen har bedt Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

  Godt samarbeid gir positive resultater for jernbanesatsingen sørover fra Oslo

  Det legges mye nye skinner i Vestfold. - Regjeringen bekrefter at de vil satse ordentlig på...

  Les mer
 • NHO og KS: -Klimamål og befolkningsvekst i byene krever storstilt kollektivsatsing
  av Torkelsen, Jan H., 07.09.11

  Kollektivbruken mot nye høyder

  Det var over 500 millioner reiser med kollektivtransport i Norge i fjor 2010 i følge Statistisk...

  Les mer
 • Kristiansand er landets beste storby for syklister
  av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

  Betydelig flere busset og syklet i Kristiansandsregionen i fjor

  Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Areal- og transportsamarbeidet i...

  Les mer
 • Forsøksordning for kollektivtransport: Nye og betre tilbod i distrikta
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Sterkere nasjonal satsing på kollektivtransport

  Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive...

  Les mer