Et nytt byggeskikksenter i Flekkefjord ble åpnet i juni. Senteret skal tilføre Flekkefjord og Listerregionen kompetanse til å forvalte de historiske trebyene, som gir verdiskaping i hele Agder. Senteret har fått navnet Hollenderbyen internasjonale ressurssenter for byggeskikk. Det er et spleiselag mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om å utvikle et miljø i Agder knyttet til byggeskikk, arkitektur og småbyens kvaliteter. Grunnlaget er kompetanse som finnes i sammenheng med den historiske trebyen Flekkefjord.

En prosjektlederstilling i senteret er finansiert gjennom Kommunal- og regionaldepartementets LUK-satsing (Lokal samfunnsutvikling i kommunene). Stillingen er ikke knyttet til en person, men til planlagte prosjekter. Kommunene står fritt i hvordan de vil disponere midlene innenfor disse. -Det bidro til å gjøre veien fra idé til etablering av senteret kort, forteller Kristin Syvertsen, LUK-ansvarlig i Vest-Agder fylkeskommune. Senteret er et av hovedsatsingsområdene i LUK-satsingen i Vest-Agder.
Framtidsrettet tenkning
TrebiennalenIdeen om et ressurssenter for byggeskikk kom i etterkant av Trebiennalen, som ble arrangert i Flekkefjord i 2010. Tema for biennalen var innovasjon og tradisjon, bevaring og fremtidsrettet bruk og bygg i tremateriale. Trebiennalen arrangeres hvert annet år og er et ledd i fylkeskommunenes arbeid for at Agder-fylkene skal bli en ledende treregion.

Hollenderbyen internasjonale ressurssenter for byggeskikk skal videreføre og formidle tradisjonell byggeskikk og håndverk og bidra til kompetanseheving blant privatpersoner, byggherrer, arkitekter, håndverkere og kommuner. Det skal være en møteplass for årlige konferanser, utstillinger, et sted for håndverkere og andre grupper å holde og delta på kurs og seminarer, og et sted for å formidle småbyens bokvaliteter. Det skal informere om støtteordninger og produsere informasjonsmateriell.

Identitet og verdiskaping
-Trehusbebyggelsen i Flekkefjord er særegen og godt ivaretatt, sier prosjektleder for Hollenderbyen internasjonale ressurssenter for byggeskikk Leif Andre Figenschou-Cedewarft. Han mener bevaringsverdig bebyggelse er viktig: -Et bygningsmiljø skaper identitet og kan være et godt utgangspunkt for merkevarebygging. Kvalitetene i Hollenderbyens bebyggelse danner grunnlag for verdiskaping på flere måter, mener prosjektlederen. Det skal gi synergieffekter i hele Agder når det gjelder kompetanseheving og næringsutvikling.

Utvikle bedrifter og eiendommer
Det er ikke minst et mål at senteret kan gi grobunn for å etablere håndverksmiljø og øke livsgrunnlaget for småprodusenter og bidra til økt turisme. Senteret kan også gi innbyggerne enda mer motivasjon til fortsatt å ta vare på eiendommene sine på en god måte. Eksempelvis er det et mål at folk i regionen benytter trevirke av god kvalitet fra regionen i stedet for å importere kjerneved fra Sverige. Det er behov for spesialsagbruk og produsenter av dører og vinduer. -Senteret vil føre til en større lokal forankring i hele verdikjeden, mener prosjektlederen. I august ansatte senteret en byggeskikkveileder og en snekker.

Nettverk av ulike samarbeidspartnere
Universitetet i Agder (UIA) vil også involvere seg i senteret. Masterstudenter fra UIA vil få tilgang til egne kontorer i bygget og vil ha utplasseringselever ved senteret. Prosjektleder Figenschou-Cedewarft ønsker også å inngå samarbeid med andre etablerte bygningsvernsentre i landet. Sammen med disse planlegges allerede en seminarrekke som skal holdes kommende år.
Flekkefjord by_banner


Fordeler planfaglig kompetanse
LUK-satsingen i Vest-Agder skal også bidra til å styrke planressursen i de tre indre kommunene i fylket, opplyser Kristin Syvertsen. LUK-satsingen finansierer en stilling som bygger opp rundt et allerede eksisterende fagmiljø i Åseral kommune. Ressursen fordeles likt mellom de tre kommunene. Stillingen skal brukes til konkrete, planrelaterte samarbeidsprosjekter mellom kommunene. Dette gjelder eksempelvis et stedsutviklingsprosjekt i Hægebostad og reguleringsplanarbeid for Byremo og Konsmo i Audnedal. -Dette er en ny måte å tenke fordeling og utnyttelse av fagkompetanse i kommunen i nært samarbeid med fylkeskommunen, forteller Syvertsen. Ei styringsgruppe for samarbeidsprosjektet er etablert, og fylkeskommunens representant er leder for gruppa.

Kilde: KRD-LUK

Linker
Flekkefjord kommuneArkitekturguide for Vest-Agder

Flekkefjord sentrum


Treby: Helhetsinntrykket som en koselig, hvitmalt sørlandsidyll skaper merkevaren «Flekkefjord» og gir stedet egenart og særpreg. (Foto: Flekkefjord kommune)

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer