Agderrådets leder Oddvar Skaiaa.opplyste at Kvinesdal kommune også tidligere har vært lansert som kandidat til prisen. -Noe av begrunnelsen for å avvente tildelingen har blant annet vært at man ville se hva de gode intensjonene og planene kommunen hadde ville føre med seg. Resultatet av dette ser vi nå. Siden 2006 har kommunen jobbet aktivt med prosjektet: ”Kvinesdal – et likestilt samfunn” hvor visjonen lyder: ”Likhet er frihet, i Kvinesdal får alle sjansen! Tør du?”, sa Skaiaa.

Han pekte også på at Kvinesdal i sin langsiktige kommuneplan har en egen kommunedelplan for levekår og likestilling. Mye i planen er iversatt. Det er etablert et samarbeidsprosjekt med helsestasjon, barnehage og grunnskole. Det er opprettet fedregrupper på helsestasjonen. Det er rettet fokus på kommunikasjon i barnehagene hvor det understrekes at jenter skal bli sett like mye som guttene av de ansatte. Det er iversatt Fritt-valgprosjekt i ungdomsskolen med målsetting å få jenter til å ta utradisjonelle yrkesvalg. Videre er det satt søkelys på kvinner i politikken. Likestillingsperspektivet er også spesielt implementert i kommunens politiske og administrative toppledelse.
Agderrådets likestillingspris Odd Omland mottar prisen fra Oddvar SkaiaaOrdfører Odd Omland mottar prisen av Oddvar Skaiaa

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden