Han trakk frem flere områder hvor landsdelen, gjennom Agderrådet, har tatt initiativ og arbeidet målrettet og med tyngde for å oppnå resultater. Rådet har bidradd til at Universitetet i Agder ble opprettet, at Sørlandets Europakontor i Brüssel ble etablert og drevet og at flere
Oddvar Skaiaa
Oddvar Skaiaa
stamveistrekninger i begge agderfylkene er blitt opprustet. Det er nedlagt et godt samarbeid for utbygging av bredbånd og mobilnett. Mange gode krefter er forent i arbeidet med fremtidsrettede løsninger for fly-, jernbane- og sjøtransport. Likestillingsarbeidet er styrket. Og det er satt i gang aktiviteter for utviklingsarbeid innen kultur, bærekraftig utvikling og markedsføring av Agder.

Etter at Agderrådet enstemmig hadde godkjent årsmelding og regnskap takket Skaiaa for innsats og samarbeid gjennom mange år. Han takket spesielt sine forgjengere som ledere av rådet Jan Helland-Olsen og Laila Øygarden. –Selv om vi nå legger ned Agderrådet, legger vi ikke ned aktivitetene. De vil bli videreført gjennom en annen organisering, sa Skaiaa som ble varmt takket med blomster og klem fra fylkesordfører Laila Øygarden på vegne av hele forsamlingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden