Songdalen kommune ønsker å kjøpe Kuliahytta - også omtalt som Bergstølhytta - på Nodelandsheia av idrettslaget Oddersjaa. Oddersjaa har tilbudt kommunen å kjøpe eiendommen med bygningsmasse. Tomta er på rundt sju mål. Oddersjaa har en leiekontrakt på eiendommen med en varighet på 99 år regnet fra 1958. Total kostnad er 600 000 kroner. Kommunen søker fylkeskommunen om 50 prosent økonomisk tilskudd - 300 000 kroner til kjøpet. Det er fylkesutvalget som fatter den endelige fylkeskommunale avgjørelsen 27. september. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte onsdag fylkesutvalget å si ja til fylkeskommunal medvirkning.

Hovedutvalget uttrykker i sin anbefaling at selv om Vest-Agder fylkeskommune dekker femti prosent av kjøpesummen innebærer dette ingen fylkeskommunal forpliktelse knyttet til eventuell rehabilitering av Kuliahytta. Videre fremgår det i hovedutvalgets vedtak at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra i et utviklingsarbeid knyttet til videreutvikling av hovedturløypa og eiendommen. Det anbefales videre at Songdalen kommune reforhandler leiekontrakten med grunneier slik at området kan sikres i et langsiktig tidsperspektiv til allmennhetens friluftsliv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2011 | Skriv ut siden