Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP). Samarbeidspartnere er kommunene: Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand og Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Årsmeldingen viser at antall passasjerturer med buss økte i forhold til tidligere år. Sykkeltrafikken økte betydelig og Kristiansand er nå den beste sykkelstorbyen i Norge. Personbiltrafikken hadde tilnærmet nullvekst i 2010.

ATP-samarbeidet fikk, i henhold til en belønningsavtale for perioden 2009-2012, utbetalt 80 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet i 2010. Belønningsavtalen omfatter totalt 285 millioner kroner. Oppfyller Kristiansandsregionens forpliktelsene i belønningsavtalen, vil det bli utbetalt 65 millioner kroner i 2011 og 60 millioner kroner i 2012.

Biltrafikk

Det var tilnærmeTrafikkillustrasjon fra Kristiansandt nullvekst i biltrafikken i 2010. Statistikk fra Statens vegvesen viser at trafikken økte med en prosent, mens statistikk fra bomstasjonene viser en reduksjon på drøye to prosent. Viktigste årsak til nullvekst i 2010 var innføring av dobbel bomavgift. I morgenrushet så det ut til at trafikken økte. Vegvesenets statistikk viser en økning på 11 prosent, mens bomstasjon-statistikk viser en reduksjon på to prosent. Det er påvist feilkilder i begge statistikkildene.

Busstrafikk

Antall passasjerturer med buss økte i 2010, etter nedgang i 2008 og 2009. Totalt økte antall registrerte bussturer i Kristiansandsregionen med 2,6 prosent fra 2009 til 2010. (Lillesand og Birkenes er ikke inkludert i statistikken). Metrorutene økte med 2,4 prosent, og alle rutene i selve Kristiansand økte med 3,1 prosent.

Sykkeltrafikk

Sykkeltrafikken økte i 2009. Statistikk fra de to mest pålitelige målepunktene E39 Vesterveien ogSykkelstiskilt E18 Oddernesbroa viser en gjennomsnittlig økning på 9,5 prosent fra 2009 til 2010. Reisevaneundersøkelsen 2009 viser også at syklingen i Kristiansand er i fremgang. I 2005 var 7 av 100 reiser i Kristiansand en sykkeltur. I 2009 var 9 av 100 reiser en sykkeltur.

Ulykker

Antall dødsulykker på veien i Kristiansandsregionen økte i fjor. I 2010 døde ti personer i trafikken, mens det var seks omkomne i 2009. To av de omkomne i 2010 var syklister.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nyttaarsaksjonen2
  av elma11, 10.12.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer