Forhåndsstemmegivningenble avsluttet fredag. Totalt har ca 530 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca 27 800 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. - Det er svært gledelig at så mange velgere bruker stemmeretten sin. Så høye forhåndsstemmetall gjør at jeg håper vi får veldig høy valgdeltakelse også på valgdagen. Dette viser at innbyggerne hegner om lokaldemokratiet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2011 | Skriv ut siden