Kollektivkunder skal få raskere tilgang til nye tilbud og tjenester ved at flere fagmiljøer samarbeider om produktutviklingen. Mange aktører innenfor samferdsel deltar i utviklingsarbeidet som blir ledet av Vegdirektoratet. Utfordringen i alle prosjektene er å finne de løsningene som treffer markedet og kundene best. Raskere og bedre resultater ventes oppnådd når transportsektoren nå knyttes opp mot områder som blant annet telekommunikasjon, informasjonsteknologi og banknæring.

Magnhild Meltveit Kleppa
Magnhild Meltveit Kleppa
-Vi ser konturene av fremtidens kollektivtransport, og vil komme dit ved å trekke i lag. Innovasjon i transportsektoren pågår over hele Europa, og det er ingen grunn til at ikke Norge skal være i front. Jeg mener konferansen i neste måned vil fungere som en viktig møteplass for fageksperter fra flere land og sektorer som har gode forutsetninger for å peke ut de beste veiene til målet, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet bidrar med midler til utvikling og formidling, mens innføreringen av løsninger lokalt finner sted i regi av fylkeskommunene og transportvirksomhetene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 29. september 2011 | Skriv ut siden