Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir årlig støtte til Magma Geopark AS. Selskapet ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på regionens helt unike geologi og kulturhistorie. Magma Geopark AS ble medlem av det europeiske og internasjonale geoparknettverket European Geoparks Network og Global Geoparks Network mars 2010. Dette vil gi større internasjonal eksponering og markedsføring av området som utgjør Magma Geopark. Vest-Agder fylkeskommune bevilget et driftstilskudd på 90 000 kroner for 2010. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om selskapets årsmelding hvor resultatregnskapet viser et underskudd på 619 505 kroner for fjoråret.

Bedriften har i 2010 hatt et driftsår med dårligere resultat enn budsjettert. Overskridelsene skyldesMagma geopark kart lavere salgsinntekter og høyere driftskostnader enn det som var forutsett. Selskapet har langsiktighet og venter seg god økning allerede fra 2011 som resultat av positive prosjektsøknader.

Aksjekapitalen er på 3 355 000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune eier 100 aksjer, det tilsvarer en eierandel på 14,9 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden