- Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder på arrangementet Sulten på kunnskap i Stavanger i dag. -Befolkningsvekst og klimakrise gjør det stadig mer krevende å skaffe nok mat til jordas befolkning. De neste 40 årene må produksjonen øke med 70 prosent for at jordas ni milliarder innbyggere i 2050 skal ha nok mat, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Det handler ikke nødvendigvis om å gjøre åkeren større, men å få mer og sunnere mat ut av hvert enkelt korn vi sår. Vi kan for eksempel få fram sorter som vokser raskere, er mer robuste mot sjukdommer og insekter, eller på andre måter gir større avlinger enn dagens sorter. Til det trengs enda mer kunnskap om biologi, sa Brekk.
- Verden må utvikle seg slik at befolkningen skaffer det vi trenger til livets opphold på en måte som truer livsgrunnlaget på jorda i mindre grad enn i dag. Den globale økonomien må dreies i en mer bærekraftig retning enn dagens oljebaserte økonomi. Den beste måten å gjøre dette på, er at la naturens sterkeste energiutvinner – fotosyntesen – bli viktigere for å utvikle framtidas lønnsomme bedrifter, sa landbruks- og matministeren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kompetansestrategi Motiv
  av jto, 11.12.19

  Mange involvert i å følge opp Kompetansestrategi Agder 2030

  Les mer
 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer