- Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder på arrangementet Sulten på kunnskap i Stavanger i dag. -Befolkningsvekst og klimakrise gjør det stadig mer krevende å skaffe nok mat til jordas befolkning. De neste 40 årene må produksjonen øke med 70 prosent for at jordas ni milliarder innbyggere i 2050 skal ha nok mat, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Det handler ikke nødvendigvis om å gjøre åkeren større, men å få mer og sunnere mat ut av hvert enkelt korn vi sår. Vi kan for eksempel få fram sorter som vokser raskere, er mer robuste mot sjukdommer og insekter, eller på andre måter gir større avlinger enn dagens sorter. Til det trengs enda mer kunnskap om biologi, sa Brekk.
- Verden må utvikle seg slik at befolkningen skaffer det vi trenger til livets opphold på en måte som truer livsgrunnlaget på jorda i mindre grad enn i dag. Den globale økonomien må dreies i en mer bærekraftig retning enn dagens oljebaserte økonomi. Den beste måten å gjøre dette på, er at la naturens sterkeste energiutvinner – fotosyntesen – bli viktigere for å utvikle framtidas lønnsomme bedrifter, sa landbruks- og matministeren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer