Per 1. september var det formidlet 14 391 nye lærekontrakter. Det tilsvarende tallet i fjor var 12 802. Det innebærer en økning på 12 prosent, eller 1589 plasser. Også antallet søkere på læreplass har økt, fra 20 740 i fjor, til 22060. - Dette er veldig bra og gjør at flere enn før kan fullføre videregående opplæring. Vi kan likevel ikke slappe av, mange ungdommer som ønsker seg en lærekontrakt, står fortsatt uten, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Helt konkret betyr formidlingen så langt i år at 65 prosent av søkerne har fått formidler læreplass. I fjor var den tilsvarende prosenten 61. Normalt øker antallet lærekontrakter gjennom hele september og oktober. Det betyr at andelen søkere som ikke får formidlet plass kan reduseres ytterligere. Men de positive tallene kan også bety at det har vært mer trykk fra fylkeskommunene på formidling av læreplasser enn tidligere:

- Uansett innebærer de foreløpige tallene at langt flere ungdommer enn tidligere får innvilget sin læreplass før 1. september, i stedet for langt utpå høsten. Det er i seg selv en positiv utvikling, mener Kristin Halvorsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. september 2011 | Skriv ut siden