I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Summen er delt opp i årlige belønningspotter. Samferdselsdepartementet tar på grunnlag av en årlig rapportering stilling til om belønningsavtalen overholdes. Etter at fylkestinget i juni, med 18 mot 17 stemmer, støttet et forslag fra FrP: ”Fylkestinget ønsker ikke at rushtidsavgift skal være en del av AKTs finansiering”, har departementet, i et brev, meddelt at det vurderer å si opp avtalen. Det har fått fått fylkesordføreren og fylkesrådmannen til å sende et svarbrev. De skriver at Vest-Agder fylkeskommune forventer at departementet følger opp belønningsavtalen også for 2012.

I brevet viser Thore Westermoen og Tine Sundtoft til hvordan Kristiansands-regionen har hatt en utvikling innen de områder belønningsavtalen omfatter som er i tråd med avtalen. De begrunner også hvordan vedtaket i fylkestinget ikke er grunnlag for en oppsigelse av avtalen fra departementets side.

Les brevet fra Samferdselsdepartementet her.
Les svarbrevet fra fylkesordføreren og fylkesrådmannen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Klimasterik Logo
  av jto, 23.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 23.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer