I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Summen er delt opp i årlige belønningspotter. Samferdselsdepartementet tar på grunnlag av en årlig rapportering stilling til om belønningsavtalen overholdes. Etter at fylkestinget i juni, med 18 mot 17 stemmer, støttet et forslag fra FrP: ”Fylkestinget ønsker ikke at rushtidsavgift skal være en del av AKTs finansiering”, har departementet, i et brev, meddelt at det vurderer å si opp avtalen. Det har fått fått fylkesordføreren og fylkesrådmannen til å sende et svarbrev. De skriver at Vest-Agder fylkeskommune forventer at departementet følger opp belønningsavtalen også for 2012.

I brevet viser Thore Westermoen og Tine Sundtoft til hvordan Kristiansands-regionen har hatt en utvikling innen de områder belønningsavtalen omfatter som er i tråd med avtalen. De begrunner også hvordan vedtaket i fylkestinget ikke er grunnlag for en oppsigelse av avtalen fra departementets side.

Les brevet fra Samferdselsdepartementet her.
Les svarbrevet fra fylkesordføreren og fylkesrådmannen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer